Napal

Enefit Green Paide 8MW LNG katlamaja

aide elektrijaamas lasti 23.märtsil käiku veeldatud maagaasi ehk LNG-d kasutav 8 MW katel.
See on Eesti suurim LNG-d kütusena kasutav soojuse tootmise seade Eesti kaugküttevõrgus.

Katla seadmestiku montaaži teostas AS Napal, elektri- ja automaatikatööd teostas Napal Automaatika OÜ,
katla ja põleti seadistustööd ning käikulaskmise teostas Napal Service OÜ.
Katel onTaani firmalt Danstoker 3-käiguline leektoru veekatel Global Lux.
Põleti on firmalt Weishaupt, gaasi-õli põleti WM-50.

Loe lisa...

E-Piim avas 3,5 miljonit eurot maksva katlamaja

E-Piim avas Järva-Jaanis  AS Napal manageerimisel ehitatud kõrgtehnoloogilise katlamaja, kus kasutatakse põlevkiviõli asemel hakkepuitu.
Selle kohta on võimalik lugeda "Äripäeva" Põllumajanduse lisas ilmunud artiklist: E-Piim avas 3,5 miljonit eurot maksva katlamaja.

Tegemist on esimese hakkepuidu keevkiht-katlamajaga Eesti piimatööstuses. Hakkepuidu ostmiseks kulub aastas neli korda vähem raha kui põlevkiviõli ostmiseks. Tegu on põhjalikult läbimõeldud finantsinvesteeringuga, mis on aidanud E-Piima konkurentsivõimet suurendada. Piimapulbri tootmises on kütusekulude osakaal suur, seetõttu iga kütuse ostmisele vähem kulutatud euro avaldab olulist mõju toomise omahinna vähendamisele.

Pildil Napali lilletseremoonia vastsetele katlamaja omanikele. 

AS E-Piim Tootmine uus 6MW keevkihtkatel

Jaanuaris sai valmis Järva-Jaanis, AS-i E-piim Tootmine uus 6MW biokütuse katlamaja asendamaks vana kütteõli töötavat aurukatelt. Katlale on lisaks paigaldatud Scheuch GmbH poolt toodetud elektrifilter, mis vähendab märgatavalt katla poolt õhku paisatud saasteainete heitkogust.

Katla parameetrid

Tüüp: Keevkiht

Valmistaja: Vapor OY

Võimsus on: 6 MW

Auru tootlikus:9,6 t/h

Rõhk: 15,9 bar

Auru temperatuur: 204°C

Katla seadmestiku montaaži teostas Napal koostöös mitme alltöövõtjaga, millest suurim oli Ciest Metal OÜ, kes teostas suitsu ja õhukäikude valmistamise ja montaaži.

AS Napal katlatehnika montaaž. 
AS Napal automaatika ning madalpinge tööd.

e_piim_1

Loe lisa...

VKG Energia Põhja SEJ 27 MWel ja 50 MWth elektritootmise kompleks on valmis

Septembri alguses sai valmis VKG Energia Põhja soojuselektrijaama võimas elektritootmise kompleks, mille laiendamiseks kulus veidi alla kolme aasta.Rajati uus turboagregaat ja alajaam ning renoveeriti katel. Seadmed on töösse rakendatud ja septembris tuli esimene toodang.

Kasutusele võetud seadmete parameetrid:
Turbiini maksimaalne võimsus on 27 MW.
Katla nimivõimsus on 75 tonni auru tunnis, 50MW, kütus - õlitehastes toodetud põlevkiviõli lisaprodukt - uttegaas
Alajaam töötab 110 kV pingel nimivõimsusega 40 MVA

Kompleksi projekteerimises ning ehituses osalesid nii kohalikud kui ka välisettevõtted, suurimad alltöövõtjad olid VKG Elektriehitus AS, Eesti Energomontaaž AS, UAB Ekobana, AS Napal.

AS Napal automatiseeris renoveeritava katla. 
AS Napal projekteeris gaasi-, vee- ja aurutorustikud ning tarnis gaasiklapid ja sulgarmatuuri.
AS Napal tarnis ja seadistas katla ning turboagregaadi jaoks Vacon sagedusmuundurid koguvõimsusega üle 1000 kW
 

Loe lisa...

Danpower Eesti, Võrukivi 1600kW puidukatlamaja avamine

Dapower Eesti AS jätkab järjekindlalt soojatootmise üleviimist biokütusele ning Napal AS aitab omalt poolt igakülgselt kaasa selle saavutamisele. Võrukivi katlamaja üleviimise puiduküttele plaan sai alguse 1,5 aastat tagasi.  Saksamaalt leiti sobilik ning vähe kasutatud 1600kW katel, mis toodi Eestisse ning rekonstrueeriti koostöös mitme ettevõtetega. Kuigi algselt suhtuti valitud 1600kW katlasse sketptiliselt tulenevlat ebapiisava lähteinformatsiooni ja puuduliku dokumentatsiooni tõttu, olime siiski võimelised sellega hakkama saama ning alates 2015 aasta 15. jaanuarist töötab ja toodab sooja Võrukivi katlamajja paigaldatud ning rekonstrueeritud 1600kW puidukatel. Võrukivi katlamaja opereerimine õhtuse ja öise vahetuse ajal toimub Võrusoo katlamajast.

Lindi_likamine

Lindi lõikamine

Vrukivi_avamine1

25.novembril 2014 avati Võrus AS Napali poolt moderniseeritud Võrusoo katlamaja.

25.novembril 2014 avati Võrus AS Napali poolt moderniseeritud Võrusoo katlamaja. Katlamaja viidi aurukateldelt üle veekateldele. Paigaldati 6 MW võimsusega biokatel ja 10 MW võimsusega põlevkiviõlil töötav katel.

Moderniseerimise tulemusena saavutatakse katlamaja suurem efektiivsus ja väheneb soojusenergia hinnasurve elanikele. Töö tellija Danpower Eesti AS ja saksapoolne järelvaataja PM Engineering jäid töö tulemusega ja koostööga väga rahule. Sakslaste sõnul, oli see nende ajaloos esmakordne, kui Ida-Euroopas kõik sujus plaanipäraselt ja tööd anti üle tähtaegselt.

Loe lisa...

AA Krediidireiting 2014

aa_reiting_2014_5Krediidiinfo AS, maailma juhtiva krediidinformatsiooni kontserni Experian tüterettevõte on Napal  AS majandusandmete põhjal väljastanud 2014 aasta väga hea (AA) reitingu sertifikaadi. 

AS Napal on 1993 aastal kodumaisel kapitalil rajatud ettevõte, kelle tegevusalaks on:
- katlamajade, koostootmisjaamade ehitamine ja 24h hooldamine
- soojusseadmete maaletoomine, paigaldamine ja hooldamine
- VACON sagedusmuundurite maaletoomine, paigaldamine ja hooldamine 
- VACON sagedusmuundurite Baltikumi ladu
- elektri- ja automaatikalahenduste projekteerimine, ehitamine, käivitamine
automaatikasüsteemide programmeerimine (PLC)
visualiseerimine (SCADA)

Oleme tegutsenud katlamajade ja elektri- automaatikasüsteemde ehitamise turul juba 20 aastat ning jätkame ka edaspidi oma praegustele ja tulevastele klientidele professionaalsete lahenduste pakkumist

Võrusoo katlamaja rekonstrueerimine

Danpower Eesti AS tellimusel projekteerisme, paigaldasime ning 08.juuli käivitasime Võrusoo katlamaja moderniseerimise käigus 6 MW võimsusega Danstokeri biokatla. Teine 10 MW võimsusega õlikatel on plaanis käivitada selle aasta septembris, mis koos juba eelnevalt paigaldatud kateldega moodustaks 26 MW soojusvõimsust ning oleks võimeline tagama Võru kesklinna ja Võrusoo piirkonna küttevajadusesd aastaringselt.

Loe lisa...

Caligo suitsugaasipesuriga 20-30% lisavõimsust

Soome firma Caligo Industria OY on välja töötanud väga efektiivse suitsugaasipesuri, mis võimaldab sama kütusekogusega  suurendada katla soojatootlikkust 20...30%, võrdluseks - tavatehnoloogia võimaldab suitsugaaside pesemise ja kondenseerimisega suurendada katla tootlikkust kuni 15%. Caligo suitsugaasipesuri suur tootlikkuse võimenduskoefitsent põhineb innovaatilise patendeeritud pesutehnoloogia ja soojuspumba koostoimimisel. Selleks, et veenduda, kas reklaamprospektis lubatud parameeetrid on ka reaalselt saavutatavad, käisime asja uurimas Soomes, Laihia munitsipaalkatlamajas. Laihia katlamaja kasutab kütuseks 45% niiskussisaldusega freesturvast, katla võimsus on 3MW, millele lisati 2012.aastal Caligo suitsugaasipesur. Sellega lisandus täiendav soojuslik võimsus 900kW, kokku on katlamaja tootlikkus praegu 3,9MW. Laihia soojusvõrkudes on tagastuva võrguvee temperatuur 52 ºC, Caligo suitsugaasipesur on projekteeritud töötama kuni 65 ºC tagastuva võrguvee temperatuuriga. Maksimaalselt on saavutatud 35% lisavõimsust, aasta keskmine on 20%. Katlamaja ja soojusvõrkude haldamiseks ja hooldamiseks on tööl  2 inimest. Seda võimaldab seadmete töökindlus ja kõrge automatiseerituse tase. Laihia katlamaja töötaja kommentaare ja selgitusi saab vaadata videost.  ..

Loe lisa...

Hakkpuit kogub populaarsust

AS Napal koostööpartnerid kasutavad järjest enam ja enam sooja tootmiseks hakkpuitu ja teisi biokütuseid. Võrus paiknevasse Danpower AS Võrusoo katlamajja paigaldame 2014.aastal olemasolevale lisaks 6 MW biokütuse katla ja 10 MW tipukatla põlevkiviõlil. Lisainfot hakkpuidu kasvava populaarsuse kohta ja AS Napal tegemistest selles vallas saab lugeda Äripäeva Tööstuse Eri väljaandest 28.02.2014

Loe lisa...

Veel artikleid...

Lehekülg 1 / 4

<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 Järgmine > Lõpp >>
Copyright 1996 - 2011 © AS Napal. All rights reserved. Nõmme tee 95 / Tüve 22A 11317 Tallinn Tel: +372 627 4700 Fax: +372 627 4710