Caligo suitsugaasipesuriga 20-30% lisavõimsust

Soome firma Caligo Industria OY on välja töötanud väga efektiivse suitsugaasipesuri, mis võimaldab sama kütusekogusega  suurendada katla soojatootlikkust 20...30%, võrdluseks - tavatehnoloogia võimaldab suitsugaaside pesemise ja kondenseerimisega suurendada katla tootlikkust kuni 15%. Caligo suitsugaasipesuri suur tootlikkuse võimenduskoefitsent põhineb innovaatilise patendeeritud pesutehnoloogia ja soojuspumba koostoimimisel. Selleks, et veenduda, kas reklaamprospektis lubatud parameeetrid on ka reaalselt saavutatavad, käisime asja uurimas Soomes, Laihia munitsipaalkatlamajas. Laihia katlamaja kasutab kütuseks 45% niiskussisaldusega freesturvast, katla võimsus on 3MW, millele lisati 2012.aastal Caligo suitsugaasipesur. Sellega lisandus täiendav soojuslik võimsus 900kW, kokku on katlamaja tootlikkus praegu 3,9MW. Laihia soojusvõrkudes on tagastuva võrguvee temperatuur 52 ºC, Caligo suitsugaasipesur on projekteeritud töötama kuni 65 ºC tagastuva võrguvee temperatuuriga. Maksimaalselt on saavutatud 35% lisavõimsust, aasta keskmine on 20%. Katlamaja ja soojusvõrkude haldamiseks ja hooldamiseks on tööl  2 inimest. Seda võimaldab seadmete töökindlus ja kõrge automatiseerituse tase. Laihia katlamaja töötaja kommentaare ja selgitusi saab vaadata videost.  ..

Copyright 1996 - 2011 © AS Napal. All rights reserved. Nõmme tee 95 / Tüve 22A 11317 Tallinn Tel: +372 627 4700 Fax: +372 627 4710