25.novembril 2014 avati Võrus AS Napali poolt moderniseeritud Võrusoo katlamaja.

25.novembril 2014 avati Võrus AS Napali poolt moderniseeritud Võrusoo katlamaja. Katlamaja viidi aurukateldelt üle veekateldele. Paigaldati 6 MW võimsusega biokatel ja 10 MW võimsusega põlevkiviõlil töötav katel.

Moderniseerimise tulemusena saavutatakse katlamaja suurem efektiivsus ja väheneb soojusenergia hinnasurve elanikele. Töö tellija Danpower Eesti AS ja saksapoolne järelvaataja PM Engineering jäid töö tulemusega ja koostööga väga rahule. Sakslaste sõnul, oli see nende ajaloos esmakordne, kui Ida-Euroopas kõik sujus plaanipäraselt ja tööd anti üle tähtaegselt.

Uuendatud katlamaja avamisele andsid särtsu meeleolukad külalised, Püha Katariina, Kuldkalake, kes täitis kolm soovi,  Lõbu ja Lusti tüdrukud ning uued Võru elanikud Afro ja Chino.

Copyright 1996 - 2011 © AS Napal. All rights reserved. Nõmme tee 95 / Tüve 22A 11317 Tallinn Tel: +372 627 4700 Fax: +372 627 4710