80 MW küttevõimsust jääksoojuse kasutamisest

Fossiilsete kütuste varud maailmas teatavasti vähenevad ja nende hind kasvab. Seetõttu on oodatud kõik lahendused, mis võimaldavad kütust säästa ja soojatarbijate küttekulusid kokku hoida. Kohtla-Järvel tekib VKG tootmiskompleksis põlevkivi ümbertöötlemisel suures koguses jääksoojust. Selle ja muu jääksoojuse ärakasutamiseks lähipiirkonna hoonete kütmiseks, rajatakse Kohtla-Järvele 80MW võimsusega aur-vesi boilerjaam. See ühendatakse soojatrassiga Ahtmesse rajatava teise 80MW boilerjaamaga, mis hakkab soojust vahendama Ahtme ja Jõhvi linnavõrku. AS Napal projekteeris AS VKG Soojus tellimisel  mõlemad boilerjaamad ja teostab nende rajamise. Selle aasta detsembris toimub uue küttesüsteemi käikulaskmine.
Copyright 1996 - 2011 © AS Napal. All rights reserved. Nõmme tee 95 / Tüve 22A 11317 Tallinn Tel: +372 627 4700 Fax: +372 627 4710