Napal Service

Lisaks katlamajade rajamisele ja soojusseadmete müügile tegeleme ka nende hoolduse ja remondiga.

Selleks moodustasime tütarettevõtte Napal Service OÜ endise hooldusosakonna baasil, mis pakub ööpäevaringset hooldusteenust enam kui sajaviiekümnele objektile.

Praegusel hetkel hooldab Napal Service OÜ püsivalt üle 150 katlamaja ja soojussõlme.

Meie eesmärgiks on pakkuda hea kvaliteediga operatiivset soojustehniliste ja gaasiseadmete hooldus- ja remonditeenust. Lisaks pakume mitmeid soojusenergeetikaalaseid tugiteenuseid.

Meie hooldemeeskonnas on 16 inimest, kes omavad kuni 49 aastast kogemust erialasel tööl. Kõik hooldustehnikud on saanud põhjaliku erialase väljaõppe ning omavad vajalikke oskusi ja tunnistusi tööde teostamiseks.