Katlamajade ehitamine

Oleme katlamaju rajanud 1993. aastast.

Meil on olnud au ehitada Eestis praktiliselt igas sektoris katlamaju. Soojaveekateldest linnavõrkudele, saeveskitele, elamutele, aurukateldest nii toiduaine, keemia kui puidutööstusele kuni termaalõlikateldeni naftaterminalides.

Teeme nii võtmed kätte lahenduse koos tehase trasside ja seadmetega, kui ka üksikuid sõlmi. Omame laialdasi kõikides kasutatavates kütustes alustades puiduhakke, gaasi, kerge- ja raske kütteõli, põlevkiviõli, põlevkivi, biomassi, biogaasi kuni kondijahuni välja. Samuti tegeleme ka vanade katlamajade renoveerimisega.