Elektritööd

Teostame laias valikus elektritöid projekteerimisest pingestamiseni, katlamajadest elektrijaamadeni. Meie tugevuseks on pikk kogemus ja laialdased teadmised valdkonnast, suudame teha kõike vastavalt klientide soovidele, vajadustele ja nõudmistele. Oleme spetsialiseerunud eelkõige tööstusobjektide elektripaigaldistele. Rajame kõik, mida ühel moodsal katlamajal vaja ja lisaks päikeseelektrijaamadest alajaamadeni kuni võrguoperaatorite juhtarvutiteni.

Meie jaoks on ühtmoodi olulised nii hästitoimivad lahendused kui ka paigaldiste esteetiline välimus. Siinkohal me ei nõustu nendega, kes väidavad, et ainus ilus kaabel on peidetud kaabel. Selle kinnituseks on töö tulemus, mida tuuakse tihti eeskujuks ka teistele antud valdkonna ettevõtetele. Redelitele korrektselt, sõlmedeta ja paralleelselt paigutatud kaablid võivad omada ka dekoratiivset väärtust.