Napal

AS Napal on 30 aasta vanune kodumaisel kapitalil põhinev ettevõte, mille tegevusalaks on katlamajade ja koostootmisjaamade ehitamine, soojusseadmete maaletoomine, paigaldamine ja hooldamine.

Tänaseks oleme käiku andnud üle 2000 MW katlamajade võimsusi (sh. 2 katelt KVGM 100), Iru elektrijaama 368 MW renoveerimine, üks katel KVGM 50, kaks katelt KVGM 100 ja üks katel PTVM 100, Ahtme 100MW tipukatlamaja jt piirkondlikult olulised katlamajad.

Nii suure turuosa hõlvamine on saanud võimalikuks tänu rahulolevatele klientidele ja kvaliteetsele teenindussüsteemile 24 tundi ööpäevas. Koostame pakkumisi vastavalt tellijate endi eelistustele toodete osas, kuna oleme suhetes tarnijatega vabad ega oma lepingulisi piiranguid.

Lähtume põhimõttest, et kui meie klientidel läheb hästi, läheb ka meil hästi. Oleme Eestis kõige kauem tegutsenud energiaehitus ettevõte pikaajaliste püsiklientidega.