Tehtud tööd

Estofish kalajahutehase 2×10 tonni tunnis aurukatlamaja. Projekteerisime ja ehitasime katlamaja. Käivitasime ja häälestasime katlamaja, koolitasime personali.

Tugevvoolu-elektripaigaldis põhiprojekti mahus. Käesoleva projektiga ehitasime välja uued jaotuskeskused ja peajaotussüsteemid. Lahendasime töökoha valgustused kuna need olid väga olulised antud objektil. Paigaldasime pistikupesade võrgu. Kõikide tehnoloogiliste seadmete elektritoite paigaldus ja ühendamine. Kaabliredelite ja valgustusrennide paigaldus. Katlamaja tehnloogia kaabeldus. Maandus ja potentsiaaliühtlustus.